1

මලක් නෙලා ගෙනවිත්

Tuesday, November 30, 2010
මලක් නෙලා ගෙනවිත් බුදුසාදුට පිදුවා
ඒ දැක බුදුසාදු මදෙස හෙමිහිට බැලුවා
බොරුවක් නො
ව මේ කියන්නෙ
ඇත්තම ඇත්තෙ
න්
මේ මල මම නෙ
ලා ගත්තෙ
මගෙ මල් වත්තෙන්
0

සී ටී ප්‍රනාන්දු-පින් සිදුවෙන්නේ

පින් සිදුවෙන්නේ අනේ බාල ලමුන්නේ
මගේ කුඩා නිවස ක
ඩා බිම නොදමන්නේ

0

මට මෑණි වගේ

මට මෑණි වගේ මට පියා වගේ
මට ආදර මගෙ ලංකා
ආගම ද මගේ ජාතිය ද මගේ
මට ඉහලයි
සිරි ලංකා

0

සී ටී ප්‍රනාන්දු-මා බාල කාලේ

මා බාල කාලේ අම්මාගෙ උකුලේ
නැලවූනු තාලේ
මට තාම සිහිවේ

0

කොටු වැටිච්ච පුංචි සරම

කොටු වැටිච්ච පුංචි සරම
ඇඳන් නටන මල්ලියා
ගෙදර නිතර දබර කරන
පුංචි මල්ලියා
මගේ මල්ලියා සුරතලා චන්ඩියා//

0

දැන් නිවාඩු කාලෙ හින්ද

දැන් නිවාඩු කාලෙ හින්ද නෑ ඉස්කෝලේ//
හායි හායි ආපි ඔන්න සෙල්ලම් කාලේ

0

සිඟිති ලොවේ සුරතල් හඳයා

සිඟිති ලොවේ සුරතල් හඳයා
සිහින රටේ සිට ආ හඳයා
ලපටි සිතුම් හඳුනන හඳයා
අදත් හෙටත් හි
නැහෙයි හඳයා


0

ආදරේ ඇයි පොඩි හඳ මාමේ

ආදරේ ඇයි පොඩි හඳ මාමේ
ඔබට මෙතරම් දරුවෝ හඳ මාමේ
කිරි පැණී මට ගෙනැවිත් දෙන්කෝ//
හිමින් සැරේ හඳ මාමේ
ගී කියා ඔබටයි අමතන්
නේ//
මේ පුංචි නංගා ඔබගේ හඳ මාමේ

0

කිංස්ලි ජයසේකර,ප්‍රිසිලා ඕපාත-මොනවද අම්මේ

මොනවද අම්මේ අකුරු ජාතියක්
මල් පෙතිවල කවුදෝ ලියලා
කවුරුද අම්මේ ඒවා ලියන්නේ
පාට පාට ඉරි හැඩ
දාලා

0

සී ටී ප්‍රනාන්දු-අම්බිලිමාමේ

අම්බිලිමාමේ ඔබ මොකද කරන්නේ//
පුළුන් වළා යටින් ඉඳන් එබිල බලන්නේ