0

එඩ්වඩ් ජයකොඩි,නතාෂා පෙරේරා-සුලඟක් වී

Monday, December 14, 2009
සුලඟක් වී මං යනවා දුර අහසේ ඇවිදින්නට
අප්පච්චී කොහොමද.. මං අල්ලන්නේ

අහසක් වී.. දූ යන මග පු
ළුං වළා අතුරනවා
එහෙමයි මගෙ දෝනී මං රැකගන්නේ
පන වාගෙයි මගෙ
දූ මං රැකගන්නේ0 comments:

Post a Comment