2

විශාරද නන්දා මාලිනී-හා හා හ‍රි හාවා

Friday, January 8, 2010
හා හා හ‍රි හාවා කැලේ මැදින් ආවා
හිටගෙන ගඟ ගාවා වටපිට ඇහැ ලෑවා
කොළ දෙකටක් කෑවා පැන් උගුරක් බීවා
තොල කට ලෙව කෑවා ඉතින්
ඇතැයි කීවා2 comments:

Pali said...

Bohoma age kala yuthu wedak.....mage suba pethum.

thilzz said...

Thank You Pali, Please keep in touch.

Post a Comment