2

නිල් අහස් තලේ අගේ

Thursday, July 8, 2010
නිල් අහස් තලේ අගේ නෑ වළකුලූ
ලාස්සනයි පුරා හඳේ රෑස් විහීදිලා
නිල් නෙලුම් නිදා වැටේ මා
නෙල් මල් පිපී
ලාස්සනයි පුරා හඳේ රෑස් විහීදිලා2 comments:

nimanthi said...

බොහෝම ස්තූතියි...!!
ගල් මල් කොරල් මහත්මයා තමා මෙහාට එන්න පාර කිව්වේ..
හොඳ වැඩක්..
දිගටම කරගෙන යන්න
මගේ සුභ පැතුම්...!!

thilzz said...

ගොඩක් ස්තූතියි නිමන්ති :)

Post a Comment